ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567

ประกาศ อบต.บ้านเหล่า เรื่อง กำหนดยื่นแบบแส
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567https://www.banlaosakon.go.th/wp-content/uploads/2024/01/ประกาศ-อบต.บ้านเหล่า-เรื่อง-กำหนดยื่นแบบแส-1.pdf

Banlao Sakon

Share: