องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศ-การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเ
Share:

Author: admin