ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

วันสอบ
Share:

Author: admin