ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สอบ
Share:

Author: admin