ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรรเป้นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา
Share:

Author: admin