ประชุมพิจารณา ชี้แจง ข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียน กรณีกรมป่าไม้ประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติดงผาลาดทับที่ดินทำกินในพื้นที่ หมู่ที่ 10

วันที่ 22 กันยายน 2563 คณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมผู้แทน กรมป่าไม้ จังหวัดสกลนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมพิจารณา ชี้แจง ข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียน กรณีกรมป่าไม้ประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติดงผาลาดทับที่ดินทำกินในพื้นที่ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

Share: