ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล สายงานผู้ปฏิบัติ

รับโอน(ย้าย) วิศวกรโยธา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล สายงานผู้ปฏิบัติ

Share:

Author: Banlao Sakon