ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การจัดลำดับผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

ประกาศ เรื่องการจัดลำดับผลการประเมิน ครั้
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การจัดลำดับผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

Share:

Author: Banlao Sakon