ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ฯ

ประกาศ อบต.บ้านเหล่า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ฯ

Share:

Author: Banlao Sakon