ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สถ./ผถ. 4/5

สถ -ผถ 4-5
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สถ./ผถ. 4/5

Share:

Author: Banlao Sakon