ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน ที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่
Share: