ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2566

ประกาศ อบต.บ้านเหล่า เรื่อง แบบบัญชีรายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2566 https://www.banlaosakon.go.th/wp-content/uploads/2022/11/ประกาศ-อบต.บ้านเหล่า-เรื่อง-แบบบัญชีรายการ.pdf

pds3-3 2566ทั้งหมดhttps://www.banlaosakon.go.th/wp-content/uploads/2022/11/pds3-3-2566ทั้งหมด.xls

 

Share: