ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านดงบาก หมู่ที่ 6 – บ้านหนองแวงหมู่ที่ 10 (จ่ายขาดเงินสะสม ปี่ 2565)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านดงบาก หมู่ที่ 6 – บ้านหนองแวงหมู่ที่ 10 (จ่ายขาดเงินสะสม ปี่ 2565)https://www.banlaosakon.go.th/wp-content/uploads/2022/12/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า-เรื.pdf

Banlao Sakon

Share: