สูจิบัตร โครงการแข่งขันกีฬายุวชน เยาวชน ประชาชนตำบลบ้านเหล่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน ทีมนักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬายุวชน เยาวชน ประชาชนตำบลบ้านเหล่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สามารถติดต่อรับเล่มสูจิบัตร ได้ที่ห้องงานการศึกษา ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ในวันและเวลาราชการ
66-สูจิบัตรโครงการแข่งขันกีฬายุวชน เยาวชน ประชาชนตำบลบ้านเหล่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

https://www.banlaosakon.go.th/wp-content/uploads/2023/03/66-สูจิบัตรโครงการแข่งขันกีฬายุวชน-เยาวชน-ประชาชนตำบลบ้านเหล่า-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2566.pdf

Share: