โครงการสืบสานสายใจใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 อบต.บ้านเหล่า จัดกิจกรรมโครงการสืบสานสายใจใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งมีกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ กิจกรรมรดน้ำขอพร กิจกรรมบนเวทีให้ผู้สูงอายุได้รับชม และ ในการนี้ นายก อบต.บ้านเหล่า ได้มอบเกียรติบัตรผู้สูงอายุที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ผู้มีสุขภาพยืนยาวให้คนรุ่นหลังได้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับเยาวชนและเด็กๆ ในยุคปัจจุบันได้

  

 

Admin Banlao

Share: