การสำรวจวางแผนบริหารจัดการน้ำให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า สำรวจการวางท่อประปาหมู่บ้าน  เพื่อวางแผนในการบริหารจัดการน้ำในการใช้น้ำอุปโภคบริโภค เมื่อประชากรเพิ่มขึ้นและมีการขยายตัวของชุมชน ซึ่งทำการสำรวจ และออกแบบ กำหนดรายการปรับปรุงซ่อมแซม วางแผนในการใช้น้ำให้มีความเพียงพอต่อประชากรของหมู่บ้านในอนาคต

 

Admin Banlao

Share: