เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การจัดลำดับผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล/พนักงานครู/พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1

Download (PDF, Unknown)

Share:

Author: admin