เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การจัดลำดับผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล/พนักงานครู/พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1

1517_คะแนนประเมินพนง-รอบ-1-62
Share:

Author: Banlao Sakon