ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563 )

ประกศผู้ชนะ ไตรมาส 1
Share:

Author: Banlao Sakon