ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื่อจัดจ้างโครงการก่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

Share:

Author: Banlao Sakon