ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565

เกณฑ์สิ้นเปลืองน้ำมัน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565

Share:

Author: Banlao Sakon