ส่งรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

PDF196-1-4_merged

ส่งรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

Share:

Author: Banlao Sakon