ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒(เดือนมกราคมพ.ศ.2565ถึงเดือน มีนาคม 2565)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตร
https://www.banlaosakon.go.th/wp-content/uploads/2022/05/ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตร.pdf

Banlao Sakon

Share: