ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตลลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3(เดือน เมษายน พ.ศ.2565 เดือน มิถุนายน 2565)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ(1)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตลลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3(เดือน เมษายน พ.ศ.2565 เดือน มิถุนายน 2565)https://www.banlaosakon.go.th/wp-content/uploads/2022/08/ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ1.pdf

Share: