ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ประจำปี พ.ศ.2566

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญั
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ประจำปี พ.ศ.2566https://www.banlaosakon.go.th/wp-content/uploads/2023/01/การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญั.pdf

Banlao Sakon

Share: