ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านดงบาก หมู่ที่ ๖ – บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐ (จ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านดงบาก หมู่ที่ ๖ – บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐ (จ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์https://www.banlaosakon.go.th/wp-content/uploads/2022/11/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า-เรื.pdf

Share: