ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์  จัดตกแต่งบริเวณด้านข้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  เพื่อเพิ่มความสวยงาม และทัศนียภาพที่ดีของหน่วยงาน

 

Share: