องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ รถโยก เพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ รถโยก เพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2567

Share: