การฝึกอบรมอาชีพการทำไข่เค็ม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้จัดการฝึกอบรมอาชีพการทำไข่เค็มให้กับประชาชนตำบลบ้านเหล่า ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร โดยการฝึกอบรมอาชีพฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในตำบลบ้านเหล่าที่เลี้ยงเป็ดไข่หรือประชาชนที่มีความต้องการเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้กับครอบครัว ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ้านเหล่าต่อไป

Admin Banlao

Share: