กิจกรรมและโครงการต่างๆ

m4

 

 

โครงการสืบสานภูมิปัญญาจักสาน ผู้สูงอายุ อบต.บ้านเหล่า ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561

ส่งหัวหน้าสำนักปลัดย้ายไปปฏิบัติราชการที่องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

อบต.บ้านเหล่าร่วมซักซ้อมแผนดับเพลิงร่วมกับ อบต.หนองแปน

 

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ลงพื้นที่ทำบ่อแยกขยะให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลบ้านเหล่า

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ปลัด,รองปลัด ลงตรวจคุณภาพอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

มวลชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"เฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 21 มีนาคม 2561

ซ่อมแซมบ้านคนพิการ บ้านเหล่าอุดม หมู่ที่ 13 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

กีฬาท้องถิ่นท้องที่สัมพันธ์ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

ต้อนรับพนักงานบรรจุใหม่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมกีฬาสีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและกีฬาสีของพนักงานส่วนตำบล

 


กิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2560


โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำดอกไม้จันทน์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า


โครงการอบรมจริยธรรม ปี 2560 ระหว่างวันที 4-5 พฤษภาคม 2560 ณ วัดศิริราษฎร์วัฒนา


แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตร


โครงการจังหวัดเคลื่อนที่


ลงนามน้อมเกล้าถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร


โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรีการทอผ้าย้อมคราม


โครงการปลูกต้นไม้

 กิจกรรมเดินรณรงค์ร่างประชามติ

 อบรมตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ศึกษาดูงาน เศรษฐกิจพอเพียงและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลเขาแก้ว

ศึกษาดูงาน กลุ่มอาชีพการบริหารจัดการที่ดี อบต.บุฮม

ศึกษาดูงาน กลุ่มอาชีพการทำมะพร้าวแก้วในเขต อบต.เชียงคาน

กิจกรรม 5 ส.

สินค้า OTOP

   ลงทะเบียนผู้พิการ ผู้สูงอายุ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร